Microsoft Visual C++

Download Trọn Bộ Microsoft Visual C++

Giới Thiệu:

Microsoft Visual C++ (còn được gọi là MSVC) là một sản phẩm Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho các ngôn ngữ lập trình C, C++, và C++/CLI của Microsoft. Nó có các công cụ cho phát triển và gỡ lỗi mã nguồn C++, đặc biệt là các mã nguồn viết cho Microsoft Windows API, DirectX API, và Microsoft.NET Framework. Các bạn tải file Visual C++ cài đặt dạng offline installer (không cần kết nối internet).


VIDEO HƯỚNG DẪN
LINK DOWNLOAD:

Đối Với Ai Xài Win 32 Bit:

Version 2005:

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86).

Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86).

Version 2008:

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86).

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86).

Version 2010:

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86).

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86).

Version 2012: 

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 .

Version 2013: 

Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 .

Version 2015: 

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015.

Đối Với Ai Xài Win 64 Bit:

Version 2005: 

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x64)

Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x64)

Version 2008: 

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64)

Version 2010: 

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64)

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64)

Version 2012: 

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4

Version 2013: 

Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013

Version 2015: 

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015


LƯU Ý: Bản nào download về mà cài không được thì chúng ta có thể bỏ qua và cài bản tiếp theo nhé.
Share:

Admin

mô tả ảnh

Name: Nguyễn Đức Anh
Youtuber Channel: Kid Of Gamer, Tin Hoc Giải Trí
School: Nguyễn Du
Class: 10A7

LIÊN HỆ

Phone:
Email: hdtinhocgiaitri@gmail.com
Skype: samlanhxpro
Facebook.com/samlanhxpro

FANPAGE